Terapia systemowa

Co to jest terapia systemowa?

„Terapeuta systemowy stara się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z rodziny i innego znaczącego otoczenia: stara się pomagać klientowi w poszerzeniu jego spojrzenia na samego siebie w tych relacjach. (…) Terapeuta systemowy ma świadomość, że każdy postrzega świat i siebie tylko w sobie właściwy sposób. Terapeuta zachowuje postawę ciekawości i neutralności, przy pełnym szacunku wobec klienta stara się zachować dystans wobec opowieści o problemie, opowieści, którą klient przedstawia. Stawia wiele pomocnych pytań i zaprasza klienta do różnych zadań, starając się powołać do życia inne możliwe opowieści — alternatywne historie — o nim samym, jego życiu, problemie i rozwiązaniu. (…) Używa metafor, wydobywa zasoby — mocne strony i umiejętności klienta, zachęca do eksperymentów (…) Wszystko po to, by doprowadzić do zmiany, która będzie użyteczna dla klienta, zdejmie z niego cierpienie, doda mu poczucie wpływu na siebie i swoje życie”.

Fragmenty rozmowy z Ewą Stankowską, terapeutą systemowym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.